SORODIDAD

Egileak:
Fatima Balbuena
Nicole Suarez
Ainhoa Perez
Yosselin Guzman

1. Kategoria 12/17 urte

BERGARA, GIPUZKOA