LEHIAKETAN PARTE HARTU

Lehen Kategoria (12-13 urte)
Bigarren Kategoria (14-18 urte)
Hirugarren Kategoria (19-26 urte)
:
Euskara
Castellano
Beste hizkuntza bat*
(*) Zure lana beste hizkuntza batean badago, gogoratu azpitituluak euskeraz edo erderaz eraman behar dituela.
Internetez
Lagun batek esanda
Beste
Ikastetxean
Udalaren bidez
Bai
Ez
Agian