Ireki begiak

Izenburua / Título
Ireki begiak

Parte hartzaileak / Participantes

Mikel
Rania
Lucas
Ander
Janire

Kategoria / Categoría
Bigarrena 15 – 17 urte / Segunda 15 – 17 años

Herria / Población
Irun