Iragarkiak

Izenburua / Título
Iragarkiak

Parte hartzaileak / Participantes

Leire
Araia
Julen
Maider

Kategoria / Categoría
Bigarrena 15 – 17 urte / Segunda 15 – 17 años

Herria / Población
Bergara