HARRESIA

Izenburua / Título
HARRESIA

Parte hartzaileak / Participantes
Lierni Telletxea
Eider Etura

Kategoria / Categoría
Hirugarrena 18 – 20 urte / Tercera 18 – 20 años

Herria / Población
elgoibar