ETENGABE

Izenburua / Título
ETENGABE

Parte hartzaileak / Participantes

Izaro Agote
Jon Prieto
Nerea Aguilera
Irati Nieto

Kategoria / Categoría
Hirugarrena 18 – 20 urte / Tercera 18 – 20 años

Herria / Población
BILBAO