Egunero

Izenburua / Título
Egunero

Parte hartzaileak / Participantes

Aiala Garro
Bihotz Ibarzabal

Kategoria / Categoría
Hirugarrena 18 – 20 urte / Tercera 18 – 20 años

Herria / Población
Bilbao