Egoera matxistei aurre egin

Ainhoa Rodríguez
Arkaitz Diáz
Asier Carvajal
Daniel Ruiz de Arcaute
Egoitz Iturrioz
Mikel Santamaría
Alejandro Valverde

3. kategoria / 3ª categoría

Gaur egun tamalez egoera matxistak gertatzen dira gure inguruan, baina ahalegin batekin, gure errealitatea desberdina izan liteke.