Denok berdin

Izenburua / Título
Denok berdin

Parte hartzaileak / Participantes

Amaia
Ehari
Amets
Irati
Amets
Eki
Eki
Carlos
Sua

Kategoria / Categoría
Lehena 12-14 urte / Primera 12-14 años

Herria / Población
Bergara