Arotz Zaharra Enpresa

Izenburua / Título
Arotz Zaharra Enpresa

Parte hartzaileak / Participantes

Alba
Maider
Marianela
Jasone
Iraia

Kategoria / Categoría
Hirugarrena 18 – 20 urte / Tercera 18 – 20 años

Herria / Población
Barakaldo